Historie klubu

Sportovně střelecký klub Čelákovice vznikl v roce 1990 jako nástupnická organizace Střeleckého oddílu ZO Svazarm Čelákovice, současně se klub stal i součástí Československého střeleckého svazu.

Počátky historie našeho klubu však sahají až do roku 1951, kdy nám zázemí pro sportovní činnost poskytovala organizace Svazarm. Později, v letech 1978-1979, byly tehdejšími členy, v rámci takzvaných akcí „Z“, postaveny objekty střelnice v místě bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny.

Členové klubu se pravidelně zúčastňovali střeleckých soutěží organizovaných ČSS. 

V roce 2007 se klub zaregistroval v Asociaci praktické střelby ČR (v roce 2016 přejmenována na Asociaci sportovní dynamické střelby ČR) a stal se její součástí. Střelnice byla několikrát dějištěm závodů Českého poháru. Část členů se věnuje tomuto druhu sportovní střelby podle pravidel IPSC a účastní se závodů v ČR i zahraničí.

Několik členů klubu se podílelo na vzniku úspěšné střelecké soutěže nazvané Lidová obranná střelba – LOS, která je organizována pod záštitou spolku LEX – sdružení pro ochranu práv majitelů zbraní, z.s. Od roku 2007 se pořádají střelecké závody LOS v Čelákovicích pravidelně, včetně Mistrovství ČR.

V roce 2016, v přímé spolupráci s Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, začal klub provozovat střelecký kroužek pro děti a obrazně tak navázal na tradice původního Svazarmu, když do této zájmové činností zapojil i nejmladší generaci.

Stránky Sportovně střeleckého klubu Čelákovice